Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132820 nr. 13

32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN DE LIEFDE

Voorgesteld 27 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voor de toegankelijkheid van opera in de regio een budget heeft gereserveerd van 3,5 mln. per jaar ten behoeve van een productiekern voor het gehele land en dat hiermee circa vier producties kunnen worden gemaakt die over een beperkt aantal podia zullen worden gespreid;

constaterende, dat daarmee een aanzienlijke teruggang van het opera-aanbod optreedt;

constaterende, dat als gevolg van een eventuele keuze voor een instelling met een standplaats in een andere regio dan de regio zuid niet alleen een verschraling van het aanbod in die regio optreedt;

van mening, dat er gezien de belangstelling voor opera behoefte bestaat aan meer operacapaciteit met een reisfunctie in Nederland;

verzoekt de regering om voor de productie van opera in de regio zuid een budget van 1 mln. te reserveren uit het budget voor het Fonds voor de Podiumkunsten;

verzoekt de regering tevens de conceptregeling aan te passen en er zorg voor te dragen dat met genoemd budget van 1 mln. de operafunctie in genoemde regio ondersteund wordt, onder voorwaarde dat samenwerking wordt gezocht met andere operavoorzieningen en voorzien wordt in een beperkte reisfunctie en talentontwikkeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma

De Liefde