Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32820-380".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-08-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Tweede steunpakket culturele en creatieve sector
Dossiernummer 32820;35420
Dossiertitel Nieuwe visie cultuurbeleid
Identifier kst-32820-380
Indiener I.K. van Engelshoven
Ondernummer 380
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nieuwe visie cultuurbeleid; Brief regering; Tweede steunpakket culturele en creatieve sector
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020