Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32813-653".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof
Dossiernummer 32813
Dossiertitel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid
Identifier kst-32813-653
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 653
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-01-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Brief regering; Voortgang beleidsagenda kabinetsvisie waterstof
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021