32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 januari 2012

Op 13 december 2011 ontving ik uw verzoek om de Kamer te informeren over de wijze waarop de motie Leegte c.s. (Kamerstuk 32 813, nr. 4), inzake de verhoging van de biobrandstoffen bijmengverplichting vanaf 1 januari 2012, zal worden uitgevoerd.

In verband met de complexiteit van de materie neemt de beantwoording meer tijd in beslag dan de gebruikelijke drie weken. Uw Kamer zal op korte termijn worden geïnformeerd over de uitwerking van de motie.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven