Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32802-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Dossiernummer 32802
Dossiertitel Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
Identifier kst-32802-14
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 14
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Voortman over openbaarmaking van rapporten bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015