Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232761 nr. 35

32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het College bescherming persoonsgegevens krachtiger instrumenten nodig heeft om daadkrachtig op te treden;

constaterende dat in andere landen zoals Spanje en het Verenigd Koninkrijk reeds een boetebevoegdheid bestaat;

overwegende dat meerdere keren in de Kamer gesproken is over de noodzaak om het college een boetebevoegdheid te geven;

constaterende dat de Europese commissie privacywetgeving heeft voorgesteld, waarin een boetebevoegdheid voor de nationale toezichthouder is opgenomen;

van mening dat dit proces vele jaren kan duren, waardoor het college te lang moet wachten op deze noodzakelijke boetebevoegdheid;

roept de regering op, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 januari 2013, de boetebevoegdheid voor het College bescherming persoonsgegevens (wettelijk) mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Elissen

Berndsen