Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32757-67".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Albert De Vries over financieringsproblemen bij de funderingsproblematiek
Dossiernummer 32757
Dossiertitel Bouwbesluit 2012
Identifier kst-32757-67
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Ondernummer 67
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bouwbesluit 2012 ; Motie; Motie van het lid Albert De Vries over financieringsproblemen bij de funderingsproblematiek
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013