32 757 Bouwbesluit 2012

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanwege de noodzaak tot herstel van funderingsproblematiek een groot aantal bewoners voor hogere kosten is komen te staan;

constaterende dat deze problematiek veelal alleen per bouwblok collectief kan worden aangepakt;

constaterende dat projecten van bewoners die hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen, al niet van de grond kunnen komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) om mede op basis van de door dit kenniscentrum gedane suggesties tot een oplossing van deze financieringsproblematiek te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Naar boven