Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32752-56".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-05-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Özütok over een verbod op donaties door bedrijven aan Europese partijen
Dossiernummer 32752
Dossiertitel Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)
Identifier kst-32752-56
Indiener N. Özütok
Ondernummer 56
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen); Motie; Motie van het lid Özütok over een verbod op donaties door bedrijven aan Europese partijen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019