Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32734-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Invulling motie van Ojik (Kamerstuk 34 000, nr. 22) over versterking slagkracht Buitenlandse Zaken
Dossiernummer 32734
Dossiertitel Modernisering Nederlandse diplomatie
Identifier kst-32734-26
Indiener A.G. Koenders
Ondernummer 26
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Modernisering Nederlandse diplomatie; Brief regering; Invulling motie van Ojik (Kamerstuk 34 000, nr. 22) over versterking slagkracht Buitenlandse Zaken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015