Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32716-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-09-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Maatregel ter voorkoming van ongewenst strategisch gedrag in de hybride WGA-markt
Dossiernummer 32716
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
Identifier kst-32716-21
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 21
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Brief regering; Maatregel ter voorkoming van ongewenst strategisch gedrag in de hybride WGA-markt
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016