Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32716-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-545669
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-07-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verdiepingsonderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden (WGA 80-100)
Dossiernummer 32716
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
Identifier kst-32716-20
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 20
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA); Brief regering; Verdiepingsonderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden (WGA 80-100)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015