Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32670-F".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-907641
Bijlage blg-907640
Bijlage blg-907639
Bijlage blg-907638
Bijlage blg-907637
Bijlage blg-907636
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van LNV inzake verzoek om informatie met betrekking tot het Toetsingskader Ammoniak 2008
Dossiernummer 32670
Dossiertitel Voortgang Natura 2000
Identifier kst-32670-F
Ondernummer F
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voortgang Natura 2000; Brief van de minister van LNV inzake verzoek om informatie met betrekking tot het Toetsingskader Ammoniak 2008
Uitgiftedatum 2019-11-04
Vergaderjaar 2019-2020