Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32670-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-907437
Bijlage blg-907436
Bijlage blg-907435
Bijlage blg-907434
Bijlage blg-907433
Bijlage blg-907432
Bijlage blg-907431
Bijlage blg-907430
Bijlage blg-907429
Bijlage blg-907428
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van LNV inzake stand van zaken stikstofproblematiek
Dossiernummer 32670
Dossiertitel Voortgang Natura 2000
Identifier kst-32670-E
Ondernummer E
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voortgang Natura 2000; Brief van de minister van LNV inzake stand van zaken stikstofproblematiek
Uitgiftedatum 2019-11-04
Vergaderjaar 2019-2020