Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201532670 nr. 93

32 670 Voortgang Natura 2000

Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2014

Op 19 december 2014 hebben de Minister van Infrastructuur en Milieu en ik met de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee is een belangrijke stap gezet richting vergunningverlening.

Het ontwerpprogramma, met de onderliggende gebiedsanalyses, passende beoordeling en plan-MER, zal op 10 januari 2015 ter inzage gelegd worden. Parallel daaraan zal het ontwerpprogramma voorgelegd worden in de Eerste en Tweede Kamer, zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 26 november jl. (Kamerstuk 32 670, nr. 92)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma