Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32645-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-06-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden over de vergunningverlening aan URENCO
Dossiernummer 32645
Dossiertitel Kernenergie
Identifier kst-32645-25
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer 25
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-06-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Kernenergie; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de vergunningverlening aan URENCO
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2010-2011