Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32637-549".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Ondernemen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-16
Documenttitel Motie van de leden Graus en Van Haga over een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van kabinetsbeleid op het vestigingsklimaat
Dossiernummer 32637
Dossiertitel Bedrijfslevenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32637-549
Indiener D.J.G. Graus
Indiener W.R. van Haga
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 549
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden Graus en Van Haga over een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van kabinetsbeleid op het vestigingsklimaat
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023