Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32637-543".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Ondernemen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-16
Documenttitel Motie van het lid Van Haga c.s. over het opnemen van groenbedrijven met SBI-code 8130 in de SSEB
Dossiernummer 32637
Dossiertitel Bedrijfslevenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32637-543
Indiener W.R. van Haga
Indiener D.J.G. Graus
Indiener D.J. Eppink
Indiener C.A.M. van der Plas
Indiener C. Stoffer
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 543
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Van Haga c.s. over het opnemen van groenbedrijven met SBI-code 8130 in de SSEB
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023