Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32637-536".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Economie | Ondernemen
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-16
Documenttitel Motie van de leden Romke de Jong en Boucke over het opstellen van een visie op de economie van de toekomst
Dossiernummer 32637
Dossiertitel Bedrijfslevenbeleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32637-536
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Indiener R.M. Boucke
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 536
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden Romke de Jong en Boucke over het opstellen van een visie op de economie van de toekomst
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023