Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32635-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-02-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op het adviesrapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dossiernummer 32635
Dossiertitel Strategie van Nederlands buitenlandbeleid
Identifier kst-32635-1
Indiener M. Rutte
Ondernummer 1
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-02-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Strategie van Nederlands buitenlandbeleid; Brief regering; Kabinetsreactie op het adviesrapport ‘Aan het buitenland gehecht’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011