Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332627 nr. 12

32 627 Glastuinbouw

Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2013

U heeft mij verzocht een reactie te geven op het artikel «Rabobank: kansen vernieuwing glas» (2013D17498).

Zoals u gemeld ben ik voornemens mijn visie op de tuinbouw voor de zomer aan uw Kamer toe te sturen. In deze visie geef ik mijn beeld van de toekomst van de tuinbouw, de uitdagingen waar de sector voor staat en de verschillende instrumenten die voor de Nederlandse tuinbouw worden ingezet. Zoals in de brief aan uw Kamer van 8 januari 20131 inzake de stand van zaken van de visie tuinbouw reeds beschreven, zal in de visie tevens aandacht worden besteed aan de moties van de voormalige leden De Mos2 en Koopmans3, welke raken aan de thematiek in het betreffende artikel. Dit zal als samenhangend onderdeel in de visie worden behandeld.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstuk 32 627, nr. 10

X Noot
2

Kamerstuk 33 000-XIII, nr. 122

X Noot
3

Kamerstuk 21 501-21, nr. 620