33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

Nr. 122 MOTIE VAN HET LID DE MOS

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse tuinbouwsector ernstig is getroffen door de EHEC-crisis;

constaterende, dat er tuinders zijn die, getroffen door de EHEC-crisis, wel willen maar niet kunnen stoppen met hun bedrijf;

overwegende, dat herstructurering van de tuinbouwsector een oplossing voor deze problematiek kan bieden;

constaterende, dat deze herstructurering in onder andere het Westland helemaal is stilgevallen;

verzoekt de regering zich in te zetten op herstructurering van de tuinbouwsector en de Kamer over de behaalde resultaten te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Naar boven