Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32623-239".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-10-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Baudet over staken van alle steun voor gewapende en niet-gewapende oppositiegroepen in Syrië
Dossiernummer 32623
Dossiertitel Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
Identifier kst-32623-239
Indiener T.H.P. Baudet
Ondernummer 239
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid Baudet over staken van alle steun voor gewapende en niet-gewapende oppositiegroepen in Syrië
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019