32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2015

Hierbij heb ik het genoegen u het IOB-rapport «The only constant is change: evaluation of the Dutch contribution to transition in the Arab region» aan te bieden alsmede de beleidsreactie daarop1.

In de brief van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van 24 juni 2011 over de actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Kamerstuk 32 623, nr. 40) werd uw Kamer geïnformeerd over de invulling van de Nederlandse inzet in de Arabische wereld. Daarbij werd de inzet van de instrumenten Matra-zuid en PSI aangekondigd en werd vermeld dat na evaluatie van de inzet van deze instrumenten zou worden bezien hoe de Nederlandse inzet na 2015 kan worden vormgegeven. Deze evaluatie is door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) uitgevoerd, waarbij de vraag centraal stond hoe het Nederlandse buitenlandbeleid heeft bijgedragen aan de bevordering van democratische transitie in de Arabische regio met prioriteit voor Egypte, Jordanië, Libië, Marokko en Tunesië.

In de bijgaande beleidsreactie geeft het kabinet een appreciatie van de hoofdbevindingen. Tevens worden de consequenties voor het Nederlandse beleid toegelicht.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven