Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32623-154".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-575538
Bijlage blg-575539
Bijlage blg-575541
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-09-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel IOB-evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan transitie in de Arabische regio
Dossiernummer 32623
Dossiertitel Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
Identifier kst-32623-154
Indiener A.G. Koenders
Ondernummer 154
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Brief regering; IOB-evaluatie van de Nederlandse bijdrage aan transitie in de Arabische regio
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015