Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32620-193".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-09-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken AMvB tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist
Dossiernummer 32620
Dossiertitel Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Identifier kst-32620-193
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 193
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-09-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief regering; Stand van zaken AMvB tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017