Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32618-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Jasper van Dijk over intrekken van de Wet verhoging collegegeld langstudeerders
Dossiernummer 32618
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)
Identifier kst-32618-7
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Ondernummer 7
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-03-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders); Motie; Motie Jasper van Dijk over intrekken van de Wet verhoging collegegeld langstudeerders
Uitgiftedatum 2011-03-22
Vergaderjaar 2010-2011