32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders)

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de studieboete als onderdeel van de Wet verhoging collegegeld langstudeerders «niet had gehoeven» van de minister van Financiën, omdat het per saldo niets oplevert;

constaterende, dat de studieboete van € 3 000 tot veel onrust leidt omdat een hoge drempel wordt opgeworpen voor studenten;

verzoekt de regering de Wet verhoging collegegeld langstudeerders in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven