Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32605-158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Sjoerdsma over de Nederlandse rol bij het evaluatierapport van de Wereldgezondheidsorganisatie
Dossiernummer 32605
Dossiertitel Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking
Identifier kst-32605-158
Indiener S.W. Sjoerdsma
Ondernummer 158
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Motie; Motie van het lid Sjoerdsma over de Nederlandse rol bij het evaluatierapport van de Wereldgezondheidsorganisatie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015