32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking

Nr. 158 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 29 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al in 2011 een evaluatie van de Wereldgezondheidsorganisatie lag die concludeerde dat de organisatie niet klaar is om adequaat te reageren op een pandemie;

overwegende dat er op basis van de evaluatie onvoldoende maatregelen genomen zijn, mede vanwege het optreden van de donoren;

verzoekt de regering, de IOB onderzoek te laten doen naar de Nederlandse rol bij het uitvoeren van het evaluatierapport uit 2011 van de Wereldgezondheidsorganisatie en bij het bestrijden van epidemieën in het algemeen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven