Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32605-154".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nederlandse steun aan Veiligheid en Rechtsorde Uganda
Dossiernummer 32605
Dossiertitel Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking
Identifier kst-32605-154
Indiener E.M.J. Ploumen
Ondernummer 154
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Brief regering; Nederlandse steun aan Veiligheid en Rechtsorde Uganda
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015