Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32600-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beloningen in nieuwe arbeidscontracten van zorgbestuurders
Dossiernummer 32600
Dossiertitel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)
Identifier kst-32600-28
Indiener E.I. Schippers
Ondernummer 28
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-11-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Brief regering; Beloningen in nieuwe arbeidscontracten van zorgbestuurders
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012