Kamerstukken in dossier 32600

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32600, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Amendement van het lid Heijnen, over de maximering van de variabele beloningen van functionarissen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32600, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Heijnen ter vervanging van nr. 10, over de maximering van de winstdelingen en bonusbetalingen van topfunctionarissen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-08-2011 2010-2011 Kamerstuk 32600, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Amendement van de leden Heijnen/Wolbert, over het plaatsen van de zorgsector onder het bezoldigingsmaximum.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-08-2011 2010-2011 Kamerstuk 32600, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Amendement van het lid Heijnen over het brengen van de kinderopvang onder het bezoldigingsmaximum.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-08-2011 2010-2011 Kamerstuk 32600, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32600, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Amendement van het lid Heijnen over het voorkomen van buitensporige beloningen voor leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in de semipublieke sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2011 2011-2012 Kamerstuk 32600, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Raak ter vervanging van nr. 6 over het stellen van een bezoldigingsmaximum aan alle topfunctionarissen in de (semi)publieke sector.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32600, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32600, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Amendement van het lid Heijnen over de toepassing van het bezoldigingsmaximum op algemeen nut beogende instellingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32600, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal