Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-10-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32600-24".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Gerbrands en Brinkman over het brengen van zorgverzekeraars onder bijlage 3 en de zorgsector onder bijlage 1
Dossiernummer 32600
Dossiertitel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)
Identifier kst-32600-24
Indiener K. Gerbrands
Indiener H. Brinkman
Ondernummer 24
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-10-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector); Amendement; Amendement van de leden Gerbrands en Brinkman over het brengen van zorgverzekeraars onder bijlage 3 en de zorgsector onder bijlage 1
Uitgiftedatum 2011-10-11
Vergaderjaar 2011-2012