Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32550-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beantwoording vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken in de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Koser Kaya/Van Hijum 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren'
Dossiernummer 32550
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
Identifier kst-32550-28
Indiener F. Koser Kaya
Indiener Y.J. van Hijum
Ondernummer 28
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren); Brief regering; Beantwoording vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken in de eerste termijn van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel Koser Kaya/Van Hijum 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren'
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012