Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32545-109".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-901362
Bijlage blg-901361
Bijlage blg-901360
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-09-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt
Dossiernummer 32545;32847
Dossiertitel Wet- en regelgeving financiële markten
Identifier kst-32545-109
Indiener W.B. Hoekstra
Ondernummer 109
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-09-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet- en regelgeving financiële markten; Brief regering; Aanbeveling van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020