32 545 Wet- en regelgeving financiële markten

32 847 Integrale visie op de woningmarkt

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2019

Bijgaand treft u de aanbeveling aan van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt en de eerste Nederlandse reactie hierop1. De ESRB heeft zowel de aanbeveling, als de reactie op 23 september gepubliceerd. Voor een uitgebreidere reactie (comply or explain) krijgen geadresseerden langer de tijd. De deadlines voor deze reacties verschillen per aanbeveling: tussen 31 oktober 2020 en 31 oktober 2022.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven