Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-XV-80".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-04-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aangekondigde bezuinigingen op UWV en SVB, m.n. Bureaus voor Belgische- en Duitse Zaken
Dossiernummer 32500-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-XV-80
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 80
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011; Brief regering; Aangekondigde bezuinigingen op UWV en SVB, m.n. Bureaus voor Belgische- en Duitse Zaken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2010-2011