Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-XIII-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-11-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32500-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-XIII-61
Indiener A.J. Koppejan
Indiener L. Jacobi
Indiener E. Dijkgraaf
Indiener J. Houwers
Indiener A. Slob
Ondernummer 61
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-11-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011; Motie; Motie-Slob c.s. over ASC-gecertificeerde pangasius
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2010-2011