Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2010 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-O".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Engels c.s. inzake afzien van initiatieven om Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen
Dossiernummer 32500
Dossiertitel Nota over de toestand van 's Rijks Financiën
Identifier kst-32500-O
Indiener Engels
Ondernummer O
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-12-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Nota over de toestand van 's Rijks financien; Motie van het lid Engels c.s. inzake afzien van initiatieven om Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen
Uitgiftedatum 2010-12-07
Vergaderjaar 2010-2011