Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-201132500 nr. O

32 500 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

O MOTIE VAN HET LID ENGELS C.S.

Voorgesteld 7 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat een aantal voorgestelde maatregelen in het gedoogakkoord aanpassing van verdragen en Europese Regelgeving zal vergen,

constaterend, dat het kabinet niet uitsluit voor dat doel initiatieven in de richting van de internationale gemeenschap te ontplooien,

van mening, dat gelet op de fundamentele betekenis van internationale grondrechten, de positie van Nederland in de Europese Unie en de grondwettelijke opdracht dat de regering de internationale rechtsorde bevordert, dergelijke initiatieven niet voor de hand liggen,

verzoekt de regering bij de legislatieve invulling van de maatregelen uit het gedoogakkoord de geldende internationale rechtsregels te respecteren en af te zien van initiatieven om Unierechterlijke grondrechten en de in het EVRM opgenomen mensenrechten te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Engels

Ten Hoeve

Koffeman

Noten

Kox

Schuurman

Yildirim

Thissen

Staal