Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32500-A-78".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-107268
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet vierde kwartaal 2010
Dossiernummer 32500-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011
Identifier kst-32500-A-78
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 78
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011; Brief regering; Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet vierde kwartaal 2010
Uitgiftedatum 2011-04-01
Vergaderjaar 2010-2011