Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32463-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanvullende gegevens dyslexie en dyscalculie
Dossiernummer 32463
Dossiertitel Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs
Identifier kst-32463-15
Indiener J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Ondernummer 15
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband met aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs; Brief regering; Aanvullende gegevens dyslexie en dyscalculie
Uitgiftedatum 2012-10-03
Vergaderjaar 2012-2013