Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32451-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32451
Dossiertitel Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)
Identifier kst-32451-2
Indiener J.C. Huizinga-Heringa
Ondernummer 2
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-07-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Voorstel van wet
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Uitgiftedatum 2010-07-24
Vergaderjaar 2009-2010