Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132417 nr. 56

32 417 Kabinetsformatie 2010

Nr. 56 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2010

Op verzoek van het lid Pechtold (D66) is op 18 november jl. een debat gehouden (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2010–2011, nr. 24) met de minister-president over zijn brief met de lijst van hervormingen en stelselherzieningen (Kamerstuk 32 417, nr. 48). De aanvrager van dit debat heeft vervolgens het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzocht een korte achtergrondnotitie op te stellen.

Naar aanleiding van het plenaire debat van 18 november jl. hebben de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de commissie voor de Rijksuitgaven besloten deze notitie openbaar te maken.1

Hierbij bied ik u een exemplaar van de notitie aan.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

Dijksma

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

Van der Leeden


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.