Kamerstukken in dossier 32417

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Motie; Motie Schouw c.s. over asielzoekers uit Libië

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Motie; Motie Voordewind c.s. over de instroom van asielzoekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (0 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Motie; Motie Dibi over een kwantificeerbare doelstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Brief regering; Exacte onderbouwing van de cijfermatige gevolgen van het pakket maatregelen op het terrein van asiel, immigratie en integratie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Brief regering; Reactie van de minister-president n.a.v. het verzoek Spekman, gedaan tijdens het debat Immigratie & Asiel op 1 december 2010, inzake de terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2010 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 57 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Brief regering; Reactie op verzoek Heijnen over de noodzaak van een regeling die voorziet in de melding van alle nevenfuncties en de relatie nevenfunctie en vervullen van een politiek ambt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2010 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Brief Kamer; Openbaarmaking BOR-notitie "Verantwoording over doelstellingen regeerakkoord"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 56 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (44 kB)

  BOR-notitie "Verantwoording over doelstellingen regeerakkoord"

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 32417, nr. 56 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (241 kB)

  Analyse van het regeerakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-11-2010 2010-2011 32417, nr. 55 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Kabinetsformatie 2010; Brief regering; Analyse Planbureau voor de Leefomgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2010 2010-2011 Kamerstuk 32417, nr. 55 Tweede Kamer der Staten-Generaal