Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332402 nr. 36

32 402 Regels ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2013

Bijgevoegd treft u, in reactie op het verzoek van de griffier van de vaste commissie voor VWS, de transponeringstabel behorend bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 402, nr. 12) bij het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg, ook wel wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg1.

Voor het opstellen van deze tabel is gebruik gemaakt van de versie van het wetsvoorstel, te vinden op uw website met kenmerk:, Bijlage bij Kamerstuk 32 402 nr. B

De minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer