Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32385-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-64803
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-05-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32385
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Jeugd en Gezin
Identifier kst-32385-1
Indiener A. Rouvoet
Ondernummer 1
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-05-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Jeugd en Gezin; Brief regering; Beleidsdoorlichting Jeugd en Gezin
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010