Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32372-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-160737
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken
Dossiernummer 32372
Dossiertitel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Identifier kst-32372-91
Indiener H. Bleker
Ondernummer 91
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Brief regering; Literatuurstudie Neonocitinoïden en fipronil en sterfte van bijen en bijenvolken
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012