Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32372-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-117917
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie RIVM en Ctgb op promotie-onderzoek Radboud Universiteit
Dossiernummer 32372
Dossiertitel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Identifier kst-32372-52
Indiener H. Bleker
Ondernummer 52
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Brief regering; Reactie RIVM en Ctgb op promotie-onderzoek Radboud Universiteit
Uitgiftedatum 2011-06-06
Vergaderjaar 2010-2011